collecte

Collectanten verzorgen in de vieringen de collecten, met als doel financiële ondersteuning van de parochiekern en charitatieve instellingen.
In sommige kernen bestaat hier een vaste werkgroep voor. Voor de vieringen in Clinge is dat niet zo. Bij aanwezigheid van Piet van Geertruy en Piet de Koster, wordt de collecte door beide heren gedaan. Bij afwezigheid van hen zijn het vaak enkele kerkgangers, die spontaan opstaan en met de collecteschaal rondgaan. Hier is onze parochiekerncommissie uiteraard enorm blij mee. Zij bedanken dan ook beide heren ‘Piet’ maar ook alle kerkgangers die alert zijn op het moment van de collecte en ervoor zorgen dat in elke viering gecollecteerd wordt.

cantor muzieknotenIn onze cluster is gezegend met verschillende koren. Zij ondersteunen de liturgie van de verschillende vieringen met hun zang.

Clinge

De koren van onze parochiekern:

 

Graauw

Het koor Laudate Dominum o.l.v. Bernadette Luycks–Hemelsoet met begeleiding op gitaar verzorgd de gezangen tijdens vieringen.

Nieuw-Namen

De koren van onze parochiekern:

nieuwnamen sint ceciliakoor kleinDoor samenvoeging van het meisjeskoor en het mannenkoor werd in 1960 het gemengd Sint Cecilia koor opgericht o.l.v. Gerard Pollet.

Het koor verzorgd de vieringen in de Sint Josephkerk.

Contactpersoon van het koor is dhr. G. Pauwels. 

 

 

 

Onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice voor Gerard Pollet uitgereikt door pastor Steven de Koning.

nieuwnamen gerard pollet onderscheiden kleinTijdens de Eucharistieviering van 12 september 2010 werd Gerard Pollet begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice. Hem werd deze onderscheiding uitgereikt, omdat hij onafgebroken vanaf 1965 werkzaam is geweest in en voor de kerk van Nieuw-Namen.

Op 18 februari 1954 werd hij lid van het jeugdkoor in Sint-Jansteen. Daarna is hij toegetreden als zanger bij het Sint-Gregoriuskoor o.l.v. Willem Bartz, eveneens in Sint-Jansteen.

Na zijn huwelijk heeft hij zich gevestigd in Nieuw-Namen waar hij nu nog woonachtig is. Op verzoek van de toenmalige pastoor J. Mangnus heeft hij het koor van nieuwnamen gerard pollet en sint ceciliakoor kleinNieuw-Namen onder zijn hoede genomen. Gerard is in 1965 dirigent geworden van het koor dat toen nog bestond uit een herenkoor en een meisjeskoor. Hij heeft beide koren samen gebracht en gevormd tot het
gemengd Sint-Cecilakoor. Helaas heeft hij na ruim 40 jaar moeten afhaken om gezondheidsredenen, maar volgt nog nauwlettend de verrichtingen van het koor van vandaag.

.

vormsel geest thumbHet sacrament van het vormsel

Het vormsel is sterk verbonden met de doop. De doop wordt gezien als het beginproces in geloven. Het Vormsel versterkt die groei en is een voltooiing van de opname in de Christengemeenschap.

De doop, het vormsel en de eucharistie zijn 3 sacramenten, die je inwijden in het Christelijk geloof.

De bisschop krijgt een speciale rol bij de inwijdingsmomenten. Hij vertegenwoordigt niet alleen de lokale kerk, maar de hele geloofsgemeenschap, waarbij de dopelingen of de vormelingen zich bij willen aansluiten.
Toen er in het verleden veel mensen gedoopt moesten worden, werd het voor de bisschop onmogelijk om daar altijd bij te zijn.

Zo is het ontstaan, dat de handoplegging bewaard werd tot de bisschop kon komen, vaak maar eens in de paar jaar. Zo kwamen doop en vormsel los van elkaar te staan.
Het Vormsel is een begin van volwassenheid, een keuze die zelf gemaakt kan worden. De vormelingen spreken nu zelf de doopbelofte uit, die bij de doop door de ouders werd uitgesproken.

De verantwoordelijke pastor voor het vormsel is: pastor R. Grossert

Als voorbereiding op het vormsel zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de vormelingen en voor hun ouders/verzorgers.

De vormselviering voor de vormelingen uit cluster Oost en Zuid vindt plaats op 14 juni 2019 om 19.00 uur in Clinge.

liesen j pastor  De vormheer is:

  bisschop J.W.M. Liesen

gezinsvieringen vierenSinds een aantal jaren wordt er voor de parochiekernen Clinge, Graauw en Nieuw-Namen regelmatig een gezamenlijke voorbereide gezinsviering gehouden. Deze gezinsviering is bedoeld voor kinderen -ook kleinere kinderen- en hun ouders en andere familieleden, die hen begeleiden.