Clinge Henricusspeld

De H. Henricusparochiekern in Clinge beschikt over een groot aantal vrijwillig(st)ers die hun parochiekern een warm hart toedragen. Als waardering voor de inzet voor al die vrijwilligers, heeft het bestuur besloten, om regelmatig een vrijwilligersavond te organiseren. De eerste vrijwilligersavond werd 10 juni 2006 gehouden.

Sommige vrijwilligers verdienen een speciaal woord van dank voor hun geweldige inzet. Vaak kan het bestuur dit alleen met woorden aangeven. Daarom is in het verleden de wens uitgesproken te willen beschikken over een stoffelijk aandenken zodat de betrokkene blijvend aan deze inzet herinnerd kan blijven.

Zo ontstond het idee om voor de parochiekern een eigen onderscheiding, een eigen herinneringsspeld in het leven te roepen.
Uit enkele voorontwerpen van juwelier de Bruijn uit Hulst heeft het bestuur gekozen voor een stilistisch ontwerp wat het meest natuurgetrouw het beeld van de kerk weergeeft. Op deze speld is ook duidelijk de naam van de parochiekern te lezen.

De eerste spelden zijn al uitgereikt!