gezinsvieringen vierenSinds een aantal jaren wordt er in onze parochiekern regelmatig op zondag om 11.00 uur een gezinsviering gehouden. Deze gezinsviering is bedoeld voor kinderen -ook kleinere kinderen- en hun ouders en andere familieleden, die hen begeleiden. De Woorddienst is vrijwel volledig afgestemd op de kinderen, die op een tapijt voor het altaar zitten en zo actief betrokken worden bij wat daar gebeurt, door een vraaggesprekje, een verhaal of door kinderen voorgelezen teksten. De liturgie wijkt niet af van het gangbare patroon, zodat geen enkele parochiaan zich buitengesloten hoeft te voelen. Het kinderkoor "De Wal-Noten" zingt met pianobegeleiding, terwijl de koorleden zelf regelmatig zorgdragen voor solistische muzikale intermezzi.

Eén van de gezinsvieringen is de kennismakingsviering, waarin de aanstaande Eerste Communicanten aan de parochiekern worden voorgesteld, één van die vieringen is de Eerste Communieviering en één van die vieringen is een nakomviering voor de Eerste Communicanten. De werkgroep zet zich ook in voor het voorbereiden van de liturgie bij gelegenheid van de Eerste Communie.

Data

zondag 24 april 2016, kennismakingsviering
zondag 29 mei 2016, eerste Heilige Communieviering
zondag 26 juni 2016, naviering

De gezinsvieringen worden voorbereid door de werkgroep kinderliturgie. Deze werkgroep houdt zich met meerdere zaken bezig rond kinderliturgie.