161220 kindje wiegen

Kindje wiegen in Hulst bestaat al meer dan 30 jaar.

Tijdens het kindje wiegen wordt het kerstverhaal uitgebeeld voor peuters en kleuters. Dit gebeurt door kinderen van de basisschool. Zij spelen de rollen uit het kerstverhaal: herder, schaap, os, herbergier, soldaat ezel, koningen en engelen. Josef en Maria worden gespeeld door volwassenen. Dit zijn mensen uit de omgeving van Hulst die pas vader en moeder zijn geworden. Hun pas geboren baby speelt dan de rol van Jezus. Dat maakt het kindje wiegen wel wat speciaal.

Het verhaal duurt niet lang. Maximaal 25-30 minuten. Dit is zo kort, omdat peuters en kleuters zich nog niet zo lang op een verhaal/toneelstuk kunnen concentreren.

Er komen jaarlijks tussen de 100-200 bezoekers naar het kindje wiegen in de basiliek. Voor velen is het een traditie om met de familie het kindje wiegen te bezoeken.

Het kindje wiegen begint om 15.00 uur in de basiliek op eerste kerstdag.

De voorbereiding op het H. vormsel gebeurt voor alle vormelingen in en om de basiliek.vormsel geest thumb

De kinderen van groep 8 van de katholieke basisscholen, de Moerschans, de Nobelhorst en St. Willibrordus krijgen daarnaast ook nog een aantal lessen op school.

Wij hebben ons geëngageerd om dit jaar er echt tegen aan te gaan en uw kind(eren) mee te nemen langs de boeiende weg van geloven.

Ook van hen vragen we een bepaald engagement.

En ja, ook van u vragen we betrokkenheid. Wij steken heel wat energie en tijd in het op een zinvolle, uitdagende manier met jullie, uw kind(eren) mee te nemen op tocht de komende maanden, omdat we dat belangrijk vinden, omdat jullie, uw kind(eren) dat verdienen.

We vinden dan ook dat uw kind(eren) bij iedere activiteit aanwezig moeten zijn. Het gaat op zich over niet eens zoveel momenten, maar het zijn dan wel kwaliteitsmomenten op weg naar het vormsel.

Wanneer jullie, uw kind(eren) onverhoopt toch een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan willen wij dit tijdig weten. En bij verhindering vragen we ook steeds een duidelijke reden.

We zijn heel blij dat ook jij, ook uw kind, uw kinderen deelnemen aan de voorbereiding van het vormsel en we hopen dat het een inspirerende voorbereidingstijd mag worden.

Het programma voor het schooljaar 2019/2020 ziet er als volgt uit::

datumtijdactiviteitthemavoor
9-11-2019 9.45 – 15.30 ‘Lopend Vuurtje'
dag voor alle vormelingen
van het bisdom in Bergen op Zoom
‘Gezellig, veel actie, soms heel stil,
ontdek de kracht van de H. Geest
vormelingen
23-1-2020 16.30 – 17.30 voorbereiding startviering Kiezen voor Jezus? Hoe doe je dat? vormelingen
25-1-2020 19.00 uur startviering in de basiliek 'Aan welke kant sta jij?' vormelingen en ouders
15-3-2020 11.00 -16.30 bijeenkomst in de basiliek in Hulst
voor alle vormelingen van
Zeeuws-Vlaanderen
Circle of Life':
11.00 uur eucharistieviering en daarna:
een boeiend programma rond de thema's:
aarde, lucht, vuur, water, eten drinken,
vasten, Maria, bijbel, enz.
vormelingen
8-4-2020 19.00 uur chrismamis in Hulst met medewerking van de
vormelingen uit heel Zeeuws-Vlaanderen
In deze viering zal door de bisschop het H.
Chrisma worden gewijd waarmee de
vormelingen bij hun vormsel worden gezalfd.
vormelingen en ouders
27-5-2020 13.15 – 16.00 ‘doedag' in de basiliek De heilige Geest van God op het spoor komen. vormelingen
19-6-2020 16.00 – 16.30 oefenen voor de vormselviering indeling van de lees- en doetaken vormelingen
20-6-2020 19.00 uur viering van het heilig vormsel in de basiliek viering van het H. vormsel,
(vormheer: Mgr.Jan Liesen)
vormelingen, ouders en ……..

 

Kosten?

Wanneer u jaarlijks parochiebijdrage betaalt, zijn er voor u mogelijk geen extra kosten verbonden aan de deelname van uw kind aan het vormsel.

Het bisdom denkt als parochiebijdrage aan 1% van het gezinsinkomen met als richtbedrag € 116,00 per gezin.

Meer info over de parochiebijdrage en het belang van parochiebijdrage voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap en dus ook van alles waar de geloofsgemeenschap voor staat vindt u in de extra brief die u zal ontvangen van de kasbeheerder van de parochiekern Hulst.

Helpers gevraagd!

Wij kunnen het niet alleen!
We hopen dat we ook op u, als ouders/verzorg(st)ers een beroep kunnen en mogen doen de komende maanden.
Veel handen maken licht werk!

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met:

pastor Ralf Grossert
pastor Katrien Van de Wiele
Sandra den Exter

ehc

Voor de ouders die overwegen of hun kind deel zal nemen aan de communieviering willen we nu alvast de nodige informatie verstrekken.

Voorafgaand aan de communieviering staat een kennismakingsviering gepland. In deze viering stellen de aanstaande communicanten zich voor aan de mensen in de kerk.

Na de communieviering staat de naviering gepland. In alle drie de vieringen worden de kinderen verwacht.

We organiseren twee informatieavonden voor de ouders/begeleiders. U zult t.z.t. een uitnodiging ontvangen, met het verzoek op 1 van beide avonden aanwezig te zijn Tijdens deze avond zult u verdere uitleg krijgen over het traject dat de kinderen zullen doorlopen en zal iemand van het pastoraal team aanwezig zijn. Daarnaast ontvangt u tijdens deze avond een informatiebrochure met praktische zaken.

Als u besloten heeft uw kind deel te laten nemen aan de eerste heilige communie, kunt u uw kind aanmelden via het parochie secretariaat. Ook via de basisscholen te Hulst zijn aanmeldformulieren verspreid.

Indien u uw kind heeft aangemeld wensen wij u en uw kind in ieder geval een hele fijne voorbereiding op de eerste heilige communie!

Data

Informatieavond voor ouders/begeleiders:
Communieviering:
Speurtocht:
Kennismakingsviering:
Naviering:

zondag 23 april 2017 om 11.30 uur
woensdag 8 maart om 14.00 uur
19 maart 2017 om 11.00 uur
21 mei 2017 om 11.00 uur