Hoi allemaal!!

De zomervakantie is voor de meesten begonnen, whohoo!! Afgelopen zondag luidden wij deze al in met het zomerfeest van Life Teen Breda:

200710 Life Teen zomerkamp 1

Life Teen zomerkamp-dag op 3 augustus 2020

Er staat echter nóg een activiteit te gebeuren vanuit Life Teen deze zomer, en wel de Europese Life Teen zomerkamp-dag op maandag 3 augustus 2020!! Deze Life Teen kamp-dag is voor tieners van Life Teen parochies vanuit heel Nederland en daarbuiten en natuurlijk zijn alle tieners van 12-19 jaar welkom (als je 11 bent en het vormsel dit jaar gaat doen mag je ook meedoen). De dag is van 9.30 uur - 21.00 uur en wordt gratis aangeboden. Er staan allerlei gave dingen op het programma, zoals buitenspellen, inspirerende catecheses, deelgroepsgesprekken, de H. mis, heerlijke maaltijden en een heleboel plezier. Op bepaalde momenten is er een live-verbinding met tieners vanuit andere delen van Europa, die vanwege coronacrisis dit jaar niet in reallife aanwezig kunnen zijn bij het kamp. Alles staat in het teken van het thema 'Fiat', het bekende ja-woord van Maria.

200710 Life Teen zomerkamp 2 

Voor ouders is er in Helvoirt en omgeving van alles te doen om een dagje te overbruggen, of wie weet kun je wel vervoer met iemand samen regelen. Er zijn al heel wat tieners vanuit Breda en omgeving die meedoen en ook wat leiding. De leiding is al enthousiast bezig met alle voorbereidingen.

Meer informatie is op de website van Sint Franciscuscentrum te vinden. Hier vind je o.a. een link naar de website van Life Teen NL, een link naar het online aanmeldformulier, en een link naar een uitnodigingsfilmpje van enkele leiding. Voor kampspecifieke vragen kun je je richten tot de kampcoordinatoren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het zou geweldig zijn jullie op 3 augustus te zien in Helvoirt, hopelijk tot dan!

Een geweldige zomervakantie gewenst!

groet,
kapelaan Jochem

 

200409 Nieuwsbrief van het Sint FranciscuscentrumHierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van het Sint Franciscuscentrum, in de Goede Week en midden in de coronacrisis. De veiligheidsmaatregelen maken dat de veertigdagentijd en de paastijd totaal anders zijn dan voorafgaande jaren. De crisis brengt ons allemaal ertoe te onthaasten, naar binnen te keren, solidair te zijn en zich te bezinnen op wat echt belangrijk is in het leven. En achter de dichte deuren heerst ook veel onzekerheid en lijden. Juist nu we de nabijheid van God en van elkaar zo graag zouden willen ervaren, moeten we afstand bewaren en kunnen verreweg de meesten van ons niet deelnemen aan de vieringen in de kerk.
 
Gelukkig is er aan ideeën geen gebrek om het leven met God en met elkaar door te laten gaan. De crisis dwingt ons om nieuwe wegen te zoeken. Misschien biedt dit ook wel een kans om op een nieuwe, intensere manier de te ontdekken wat het is een leerling van Jezus te zijn en geroepen te zijn om bij te dragen aan missionaire Kerk. Het Sint Franciscuscentrum maakt u graag attent op enkele inspirerende ideeën, materialen en activiteiten voor het geloofsleven persoonlijk en in de (parochie)gemeenschap.

Mgr. Liesen heeft aan alle gelovigen in het bisdom Breda een prachtige paasbrief geschreven met als titel ‘Achter gesloten deuren’. Daarmee verwijst hij ernaar dat de leerlingen van Jezus na Pasen vijftig dagen ‘achter gesloten deuren’ bleven hopen en bidden, totdat met Pinksteren de heilige Geest kwam.

Hieronder vindt het aanbod van gezinnen en voor jongeren om op een alternatieve manier de Goede Week en Pasen kerkelijk te beleven. Kapelaan Jochem leest voor de kinderen op facebook.com/gezinspastoraat vanaf Palmzondag het evangelie en bidt samen met de kinderen voor alle intenties die ze aandragen. Jongkatholiek organiseert een 'Online face tot face catechese'. Daarnaast laat een praktische handleiding zien hoe je zelf snel komt tot een livestream.

Op de bisdomwebsite vindt u een kaart met plaatsen vanwaar een livestream wordt aangeboden.

Ook andere organisaties komen met initiatieven. In het bijzonder bevelen wij aan:

Heeft u zelf ideeën of vragen over de beleving van het geloof in de coronacrisis? Mail ze ons (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.We horen ze graag.

Mgr. Liesen eindigt zijn paasbrief met de woorden: "In de paasnacht, op 11-12 april, zullen in sobere vieringen de paaskaarsen ontstoken worden. Maar is niet ieder van ons, op geestelijke wijze, zo’n paaskaars? Moge het licht van de Verrezen Heer dan in ons blijven branden, nu de wereld zo donker lijkt."

Dat licht, het licht van de Verrezen Heer, wensen wij u ook van harte toe.

Gezegende Goede Week en zalig Pasen, dat wij in de verrijzenis van de Heer elkaar vasthouden en zo het Licht mogen verspreiden.

Tot en met Pinksteren zijn vanwege de maatregelen rond het coronavirus alle liturgische vieringen voor publiek gesloten. Tot 1 juni 2020 zijn gelovigen daarom aangewezen... Lees verder

'Kruisweg voor dit moment in corona-tijd' door Tim Schilling, Centrum voor parochiespiritualiteit www.parochiespiritualiteit.org U vindt hier de integrale tekst U kunt deze ook downloaden ... Lees verder

Staf en medewerkers Sint Franciscuscentrum

1. Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt. 
Geef mij een woord van hoop en vrede.

2. Lezing van Gods Woord (2 Kor 1, 3-7)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting,
die ons troost in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood,
dankzij de troost die wij van God ontvangen.  
Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, 
zo krijgen wij door Christus ook overvloedige vertroosting.  
Worden wij verdrukt, dan is het voor uw troost en redding. 
Worden wij bemoedigd, dan is het om u moed en kracht te geven 
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij te verdragen hebben.  

Onze hoop voor u staat dan ook vast: wij weten dat u, delend in ons lijden, ook zult delen in onze vertroosting. 

3. Psalm 27

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? 

De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?

Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden, mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. –

Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd; al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. –

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef; 

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. –

In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting, Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots.

Nu houd ik het hoofd fier opgericht ondanks de vijanden die mij omringen. 

Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem, heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op; uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. –

Wil uw gelaat niet verbergen voor mij, verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.

Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet, verlaat mij niet, God, mijn Verlosser.

Al joegen mijn vader en moeder mij weg, de Heer zou mij altijd ontvangen.

Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand, leid mij langs effen paden.

Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand, die vals beschuldigt en dreigt met geweld.

Ik reken erop in het land van de levenden het heil van de Heer te aanschouwen.

Zie uit naar de Heer en houd dapper stand, wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4. Aanroepingen
Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven,in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen.
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij,maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

5. Onze Vader

6. Slotgebed

God van alle leven, van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht, door zijn goedheid en verzoening heeft Hij nieuwe toekomst geopend voor mensen die verloren waren. 

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed om te onderscheiden wat we kunnen doen om anderen tot steun te zijn en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren en houd in ons het geloof levend 
dat Gij alles ten goede leidt door Christus, onze Heer.

7. Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

Interdiocesane commissie voor liturgie, 16 maart 2020 www.liturgie.be

Wij nodigen u uit op 15 maart voor de bijeenkomsten van Spaanstalige katholieken in Terneuzen van 14.00 uur tot 17.00 uur en om de rozenkrans te bidden voor catechese.

Wij verwachten U!

 

Les invitamos al Encuentro de Católicos hispanoparlantes en Terneuzen de 2 a 5 p.m. para rezar el Santo Rosario y hayer catequesis.

Les esperamos.