Clinge HenricusspeldToen de speld klaar was kwam bij het bestuur natuurlijk de vraag: ‘Aan wie gaan we hem als eerste uitreiken?'.
Het antwoord hierop liet niet lang op zich wachten . Aan wie kon dit beter gegeven worden dan aan Maatje Koens, jarenlang de huishoudster van pastoor Jo van der Heyden in de pastorie van Clinge.


Meer dan 25 jaar was zij de gastvrouw van de parochiekern.
Haar taken waren onder andere mensen ontvangen op de pastorie die langskwamen voor het opgeven van misintenties, bruidsparen die ondertrouw kwamen doen, Clinge Henricusspeld maatje koens kleinouders die hun kindje wilde laten dopen of mensen die zomaar op visite kwamen. Ook verzorgde ze vele keren koffie tijdens vergaderingen van de parochiekerncommissie, de caritasvereniging, diverse werkgroepen en gespreksgroepen.

De eerste jaren was zij ook kosteres in de kerk en had ze de leiding over het groepje vrijwilligsters die de kerk schoonmaakte.
Tevens deed ze ook alle huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, eten klaarmaken, wassen en ga zo maar door.
Kortom een heel intensief leven met veel toewijding en liefde voor de kerk en de parochiekern van Clinge.
Enkele jaren geleden is zij door de verkoop van de pastorie naar Hulst verhuisd. Maar iedereen weet dat zij zich nog steeds sterk met de gemeenschap van Clinge verbonden voelt.

Maatje ... bedankt!

 

Clinge Henricusspeld jozef weemaes 1 kleinOp 25 september jl. is de tweede Henricusspeld uitgereikt aan dhr. Jozef Weemaes.
Bijna 65 jaar was Jozef werkzaam als grafdelver op het kerkhof van Clinge; 65 jaar, een lange tijd waarin hij zijn taak steeds accuraat heeft uitgevoerd.
In 1941 nam hij het werk over van zijn vader die door ziekte niet meer in staat was die taak te verrichten.
“Een werk van barmhartigheid, een organisator buiten de kerkdeur” zo noemde pastoor van der Heyden hem.
Bij uitvaarten zorgde hij er o.a. ook voor dat mensen ongehinderd hun auto's konden parkeren door het plaatsen van parkeerborden.

Clinge Henricusspeld jozef weemaes 2 kleinEen taak, zo sprak Jozef, die niet mogelijk zou geweest zijn zonder de hulp van zijn oude werkgever ‘Clitex', zijn broer en zijn vrouw Maria.
In 1991 ontving hij een pauselijke oorkonde en in mei 1993 de ‘Pro Eclesia' met medaille en pauselijk lint.

Jozef : namens de parochiekerncommissie NOGMAALS HARTELIJK DANK!