Hulst misdienaars3

Clinge

Misdienaars; onmisbare helpers bij een viering

Wanneer een jongen of meisje de eerste communie doet, maken ze vaak voor het eerst écht kennis met wat er allemaal gebeurt in een eucharistieviering of woord- en communieviering. Ook ervaren ze dat niet alleen de voorganger in die viering een belangrijke rol speelt maar dat er nog vele andere vrijwillig(st)ers, jong en oud, hierbij helpen. Zo zien ze bijvoorbeeld dat die voorganger steeds door 2 helpers vergezeld wordt en dat die toch óók belangrijk zijn. Hun interesse is gewekt en zo komen ze wel eens aan Fanny, koster en coördinator van die groep, vragen of ze dit ook eens mogen proberen. Vaak bevalt het hen en worden ze een vaste waarde in de groep van misdienaars.
Onze parochiekern heeft momenteel helaas geen jonge misdienaars. Enkel volwassenen, 3 heren en 4 dames, vervullen deze taak, zo ongeveer 1 x per maand.
Zij krijgen natuurlijk hulp en wel van 7 volwassenen die ook af en toe in een viering komen assisteren:
Lilian van Esbroeck
Daphne van Geertruy
Fanny van Geertruy
Edy Pauwels
Theo Smits
Annemie de Loos

De planning gebeurt uiteraard in overleg. Denk je nu: ‘dat wil ik ook eens proberen’, kom dan gerust eens op een zaterdagavond (19.00 uur) kijken en neem vrijblijvend contact op met Fanny; iedereen tussen 8 en 60 jaar is van harte welkom!

Coördinator misdienaars: Fanny van Geertruy-de Cock

 

Nieuw-Namen

Hulst misdienaars3Een vaste groep van jonge medewerk(st)ers vormen de misdienaars. Zij assisteren bij de eucharistievieringen of woord- en communievieringen. Daarmee helpen zij die vieringen een waardig karakter te geven.

Als blijk van waardering voor hun inzet wordt na iedere 2½ jaar 'trouwe dienst' tijdens één van de vieringen een oorkonde uitgereikt.

Als er kinderen zijn die na hun eerste communie graag mee willen ‘misdienen’ kunnen contact opnemen met de misdienaarcoördinator J. Bosman, of kom eens mee met een misdienaar!
Je bent van harte welkom.

Coördinator misdienaars: dhr. J. Bosman

De misdienaars:

Manon
Sanne

Uitgereiking van oorkondes

nn misdienaars oorkonde 110424 thumbIn de Hoogmis van Pasen 2011  kregen Nathalie, Femke, en Geertje uit handen van Pater Paulus van Winden de oorkonde uitgereikt voor 2 ½ jaar trouwe dienst als misdienaar in de parochiekernkerk St. Joseph te Nieuw-Namen.

Een cadeautje van de parochiekerncommissie, applaus en felicitaties van de aanwezigen kregen ze als blijk van waardering.

Van harte gefeliciteerd!

 

 

nn misdienaars oorkonde 110911 thumbOp kermiszondag 11 september 2011 werden Ruben Vercruyssen en Nathan van de Walle gehuldigd om hun 5 jaar misdienaar zijn.
Uit handen van pastor Ralf Grossert mochten zij een oorkonde in ontvangst nemen voor hun 5 jaar trouw misdienen.
Met een attentie van het kerkbestuur en applaus van de aanwezige namen we afscheid van hen.
Bedankt Ruben en Nathan voor jullie inzet al die jaren.

Parochiekerncommissie Nieuw-Namen

 

nn misdienaars oorkonde 130622 kleinOp zondag 22 september 2013 na de woord en communieviering werden Femke Pauwels, Nathalie van Driessen en Geertje van Putte gehuldigd om hun 5 jaar misdienaar zijn.
Uit handen van pastor Chantal van de Walle mochten zij een oorkonde en attentie in ontvangst nemen voor hun 5 jaar trouw misdienen.

Met een attentie van het kerkbestuur en applaus van de aanwezige namen we ook afscheid van Geertje. Femke en Nathalie blijven nog een jaartje misdienen!

Bedankt voor jullie inzet al die jaren.

nn misdienaar oorkonde Sanne Pauwels 150322 klein

De eucharistieviering van zondag 22 maart 2015 was een speciale viering in onze parochiekern. We hebben kennis kunnen maken met de nieuwe pastoor Wiel Wiertz en voor Sanne Pauwels was het een verassing toen zij uit handen van Pastoor Wiertz de oorkonde kreeg uitgereikt voor 2 ½ jaar trouwe dienst als misdienaar in de parochiekerk H. Joseph te Nieuw-Namen.
Een attentie van het kernbestuur, applaus en felicitaties van de aanwezigen kregen ze als blijk van waardering.