160214 vastenactie

2020 vastenactie 


Jaarlijks in de veertigdagentijd worden door de werkgroep Vastenactie allerlei activiteiten ontplooid voor een goed doel in de derde wereld. Het doel wordt de laatste jaren bepaald voor het gehele bisdom. In 2020 kiezen de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen gezamenlijk voor een eigen project in Tanzania genaamd ‘Sibusiso’.

Het Sibusiso project in Tanzania is in 2001 gestart door Henk en Atty Hammer-Roos. Nadat ze van 1975 tot 1979 in een missie ziekenhuis hadden gewerkt, zijn ze in Zeeuws-Vlaanderen terecht gekomen, waar Henk in Terneuzen als huisarts heeft gewerkt. In 1986 zijn ze betrokken geraakt bij Artsen zonden Grenzen en alle twee zijn ze vele malen uitgezonden geweest naar oorlogs- en rampgebieden.

Het was hun wens om een project te starten in een politiek stabiel land voor de meest kwetsbare in de samenleving. Het is Tanzania geworden. Kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kinderen werden vaak weggestopt. Het werd gezien als een straf van God. De moeder werd vaak uit de familie verstoten en de vader verliet in veel gevallen het gezin. Er was in 2001 geen organisatie in Arusha en omgeving die zich het lot aantrok van deze kinderen.

Dit is de doelgroep waar Henk en Atty zich met hart en ziel voor zijn gaan inzetten. Het Sibusiso programma is een programma waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan het gehandicapte kind, maar aan de hele familie en de directe omgeving. In de 19 jaar dat Sibusiso actief is zijn er veel kinderen en hun families geholpen. Meer dan 3500 families met een verstandelijk beperkt kind hebben de weg naar Sibusiso gevonden. Veel daarvan zijn jonge kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Er is een groep jong volwassenen met een mildere beperking. Ook voor deze groep jongeren biedt Sibusiso een programma aan. Deze jongeren krijgen een opleiding in praktische vaardigheden welke afgestemd zijn op de thuissituatie.

Sibusiso probeert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij te bevorderen. Dit gebeurt door middel van Open dagen op het Sibusiso centrum en thema bijeenkomsten en campagnes in de dorpen. Sibusiso heeft regelmatig zendtijd bij de regionale radio, waarbij mensen kunnen inbellen en vragen kunnen stellen aan medewerkers van Sibusiso.

Er wordt veel aandacht besteed aan sport. De jongeren van Sibusiso nemen jaarlijks deel aan de Nationale Special Olympics en elke vier jaar gaat er een afvaardiging naar de Internationale Special Olympics.

Er zijn nu 18 jongeren die, na hun training in het centrum, een vaste betaalde baan hebben gevonden bij lokale bedrijven. Sibusiso blijft deze jongeren volgen en begeleiden.

Het programma dat in 2001 is gestart is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol programma.

Dit gebeurt onder andere door:

 • Financiële ondersteuning van de opleiding voor de jongeren
 • Het aanleren van praktische vaardigheden die afgestemd zijn op de thuissituatie en de mogelijkheden van het kind
 • Het begeleiden van de ouders en de familie
 • Bijdrage aan bewustwordingsprogramma’s
 • Het mogelijk maken van sportevenementen waarbij de integratie van gehandicapte kinderen en gezonde kinderen centraal staat
 • De revalidatie van de kinderen die therapie nodig hebben
 • Het verstrekken van op maat gemaakte hulpmiddelen zoals looprekjes, aangepaste stoeltjes en rolstoelen.
 • Het special voedingsprogramma voor kinderen met slikproblemen

In Tanzania wordt er gewerkt met 55 enthousiaste en betrokken Tanzaniaanse medewerkers. In Tanzania hebben de Sander Hammer en zijn vrouw Claudia de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op zich genomen. Meer informatie kunt u vinden u op de website van Sibusiso: www.sibusiso.nl.

Activiteiten binnen de parochie

datumplaatsactiviteit
2 t/m 31 maart AH in Hulst statiegeldbonnen AH
13 maart Terneuzen Grote kerk, Noordstraat orgelconcert, aanvang om 20.00 uur
kraam Sibusiso
14 maart Hulst, basiliek boekenmarkt van 10.00-17.00 uur
kunstverkoop en muziek van Tragel
kraam Sibusiso
25 maart Koewacht
basisschool de Vlaswiek
fiets in
9 april Hengstdijk
basisschool 't Vogelnest
groep 1 t/m 5 spaart met Vastenactiedoosje
groep 6 t/m 8 gesponsorde fietstocht
9 april Vogelwaarde,
basisschool de Schakel
groep 1 t/m 4 doet spelletjesochtend;
groep 5 t/m 8 doet gesponsorde wandeltocht
in vastentijd St. Jansteen basisschool
Inghelolosenberghe
sponsorloop
in vastentijd Kloosterzande
basisschool 't Getij
sponsorloop en wafelactie

Hoe kunt u steunen?

 • Doe mee met de activiteiten van de diverse Vastenactie werkgroepen
 • Doe een bijdrage in het Vastenzakje
 • Neem deel aan de collectes in de kerk
 • Maak een bijdrage over op NL80 RABO 0172 460 638  t.n.v. Caritas H.Maria Sterre der Zee oner vermelding van het projectnummer 401387. Het vermelden van het projectnummer is belangrijk!

Vastenactie Nederland geeft een bunus van 50% aan ons project. Geeft u €10? Dan ontvangt het project €15!