tekst vanwege Rouwzorg Regio 0114

 

In deze tijd van ‘afstand houden’
zoeken we naar woorden en gebaren
van warmte en verbondenheid
woorden die spreken van hoop…
van méér dan overleven alleen…
woorden die raken…
die aanraken… die je stil maken
om dichterbij jezelf te komen…
dichterbij hen die we zo missen…
dichtbij de kern, bij waar het op aankomt
Licht in het donker…
warmte die van binnen komt…

Het zijn teksten die mijmeren en aanzetten tot ‘er zijn’ voor elkaar.
We willen ze graag met jullie delen tot we elkaar weer mogen ont-moeten na de stilte van de coronatijd…

Thema ‘De dagen… ze komen en gaan… en vandaag voor het eerst doet de dag niet zo’n pijn…’

Tijd is heel dubbel bij rouw : je hebt kwakkelende dagen en dagen die om vliegen. Rouwen is de film terugzien en als het gaat om meerdere verliezen op korte tijd, lopen verschillende verhalen door elkaar.
Er is soms ook rouw vóór het overlijden. Het is een misverstand dat als je het eerste jaar door bent, alles gemakkelijker wordt. Alles is anders geworden… niet te beschrijven anders!
Als je rouwt kan je je moe en depressief voelen. Het verlies van je concentratie kan angst oproepen. Je struikelt misschien vaker of je krijgt rouwkou (je energie is immers op). Je kan ook huidhonger hebben doordat niemand je nog aanraakt. Mensen doen veel beloftes : ik kom terug maar ze doen het niet. Dan kan je je verlaten voelen en onzeker. Het gemis, nooit meer, voel je later, als je het niet meer verwacht.
Luisteren naar jezelf  is daarom belangrijk maar het is voor velen een nieuwe taal. Zij moesten al van thuis uit luisteren naar anderen. En nu staan de invulvriendin of de oplosser klaar met wat ze allemaal moet of niet moet en ze vragen zich niet af wat zij wil!
Zo is er een  nieuw gebod voor feestdagen en vakantie: u mag niet alleen zijn! Maar je kunt je ook alleen voelen in gezelschap en soms wil je gewoon met rust gelaten worden. Soms wil je het gemis mógen voelen.
Luisteren naar jezelf is kiezen voor wat bij je past, wat goed voelt en daar ook helder over zijn bv. ik kom naar je verjaardag maar blijf een half uur of : het lukt me niet maar ik schrijf/app je.
Luisteren naar jezelf  kan ook pijnlijk zijn. Dan wil je liever wegkijken van het verdriet. Je kunt je schuldig of beschaamd voelen als je bv. niet altijd geduldig was toen je hem door Parkinson niet meer kon verstaan. Maar je schuldig voelen, betekent ook dat je veel van jezelf en je liefde vraagt.
Tijdens het rouwen kan je stemming erg wisselen: lachen en huilen liggen dicht bij elkaar. Humor kan troosten maar soms is er niets om te lachen. Dan kan je in een gesprek alleen maar zuchten. Dan moet je van iemand afblijven en niet zijn/haar gevoelens afnemen! Mijn wens is dat elke rouwende 1 iemand heeft waar je je veilig bij voelt, die niet oordeelt. Eigenlijk zouden we een lijstje kunnen maken van onze steunbronnen: steunmensen, steunmuziek, steun vanuit het geloof, de natuur, een activiteit … Er is veel vereenzaming. Sommigen blijven alleen en herordenen hun leven door zichzelf beter te leren kennen bv. ik weet dat ik goed alleen kan zijn maar een heel weekend is te lang dus spreek ik af.
Het zou goed zijn om in groep te praten over de kunst van het alleen zijn!
Een groepje van mensen die bij je passen, die niet oordelen en niet zeuren; waar eenzaamheid niet wordt opgelost maar waar je kan vertellen hoe je goed alleen kunt zijn.
Belangrijke mensen trekken met ons mee. In de afwezigheid zijn ze aanwezig. Soms zitten ze vooraan in ons hoofd, soms achteraan maar als we over hen blijven praten, blijven ze leven.
De lezing begon met het gedicht Nog levend van Marinus en hij sloot af met het gedicht dat hij speciaal voor deze avond maakte : Jij altijd.  Het slot van een warme en verhelderende avond voor de 85 aanwezigen.

Team Rouwzorg

 

caritas kleurOmdat het ons een zorg is! Helpen waar geen helper is.

De vraag wordt wel eens gesteld... Wat doet caritas nu eigenlijk? Waar staan ze voor? Doen ze überhaupt wel iets? Het caritasbestuur heeft altijd gewerkt in de luwte en wil nu meer in beeld komen, omdat het nodig is door de veranderde maatschappelijke situatie.

Een parochie heeft de opdracht geloof ‘te leren’, ‘te vieren’ en ‘te dienen’. En bij de opdracht dienstbaar te zijn, komt het caritasbestuur in beeld. Daar waar mensen uitgedaagd worden, vanuit hun geloof, zorg te dragen voor medeparochianen en mensen waar ook ter wereld, kan en moet het caritasbestuur ondersteunend aanwezig zijn. Het caritasbestuur zorgt dat mensen aan de rand niet vergeten worden in de rush van de alledaagse taken van de parochie.

Vanuit de ontwikkeling van de verschillende caritasbesturen tot één parochieel caritasbestuur zijn in een aantal parochiekernen plaatselijke diaconale werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben als taak de lokale diaconie in beeld te hebben en te houden. De diaconale werkgroepen zijn de plaatselijke ogen en oren van de geloofsgemeenschap en het caritasbestuur. Zij kunnen plaatselijk signaleren wat de noden zijn. Zowel de noden signaleren aan de parochie en bestaande parochiële groepen die actief zijn op het terrein van de diaconie (bv. ziekenbezoekgroep of rouwzorg) als aan het caritasbestuur die de overkoepelende contacten onderhoudt met maatschappelijke organisaties (bv. Hulst voor Elkaar, Vluchtelingenwerk) wanneer er vragen zijn die het plaatselijke niveau overstijgen (bv. structurele problemen).

Wat gebeurt er op dit moment vanuit het caritasbestuur?

De caritas biedt via het Noodfonds hulp aan mensen die tussen de mazen van het sociale netwerk vallen. Hulst voor Elkaar zorgt voor de screening. Soms komen er ook vragen vanuit de geloofsgemeenschappen om mensen financiële steun te bieden. Bijvoorbeeld via de leden van het pastorale team.

Structurele bijdragen zijn er aan:
 • Sinterklaasacties
 • ·De plaatselijke afdelingen Zonnebloem
 • Stichting Kadoos (Kloosterzande)
 • Stichting De Melkkan (Hulst)
 • Stichting De Voedselbank
 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • Ziekenbezoekgroep
 • Rouwzorg
 • De diaconale projecten van het bisdom
  [Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie; Uitzicht door inzet (baanloosheid); Geloof in je toekomst (jongeren in kansarme situaties); Parochies aan de slag voor de kwetsbaren (publiciteit en zichtbaarheid); Vluchtelingen voor vluchtelingen]
 • ·Amnesty International
 • Artsen zonder grenzen
 • Memisa
 • Steun aan onze missionarissen
  [Pater Marcel Mangnus, Missionarissen van Afrika (Witte Paters) – Tanzania; Pater Swinne, Orde der Camilianen – Colombia; Pater Nijsten - Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (Oblaten van Maria) – Suriname; Stichting pater Dobbelaar – Lazaristen (Congregatie der Missie) – Ethiopië]
 • Vastenactie
 • Stichting Vluchteling

Wat zijn de speerpunten in de activiteiten van caritas voor de komende jaren?

 • Vanaf de 40 dagentijd 2017 wil de caritas proberen om ieder jaar een project gedragen door iemand afkomstig uit Oost Zeeuws-Vlaanderen voor te dragen als Vastenactieproject om zo de betrokkenheid van de vrijwillig(st)ers en parochianen te stimuleren en het enthousiasme voor de Vastenactie hoog te houden.
 • Doorheen de jaren ontdekken we steeds meer dat de geëigende kanalen om in contact te komen met mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken steeds minder werken. Er komen steeds minder signalen binnen vanuit de parochie, zowel vanuit de (diaconale) vrijwillig(st)ers actief in de plaatselijke kernen, als via de leden van het pastorale team. De bijna vanzelfsprekende lijntjes vanuit het verleden verdampen meer en meer. Ook de signaalfunctie via de officiële instanties zoals Hulst voor Elkaar (gemeente Hulst) en Aan Z (gemeente Terneuzen) is minimaal. We moeten op zoek naar andere kanalen van communicatie en bekendmaking van het werk van caritas. We weten namelijk met zekerheid dat de nood er de laatste jaren niet minder op geworden is, steeds meer mensen glippen door de mazen van het sociale vangnet.
 • We willen de komende jaren de contacten tussen de drie caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen intensiveren. Om een goede diaconale werking in Zeeuws-Vlaanderen te garanderen voor de toekomst, lijkt een regelmatig overleg en het delen van ervaringen, essentieel.

Mensen wordt wakker,
wrijf je ogen uit, en kijk om je heen:
zie de nood van de mensen, dichtbij en veraf.
Wordt wakker en kijk niet weg,
vlucht niet in allerlei excuses.
Wordt wakker!

Wanneer u contact zoekt met de parochiële caritasinstelling, kunt u mailen naar het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wanneer het zorgvragen betreft, kunt u mailen naar het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

160214 vastenactie

2020 vastenactie 


Jaarlijks in de veertigdagentijd worden door de werkgroep Vastenactie allerlei activiteiten ontplooid voor een goed doel in de derde wereld. Het doel wordt de laatste jaren bepaald voor het gehele bisdom. In 2022 kiezen de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen gezamenlijk voor een eigen project in Tanzania genaamd ‘Sibusiso’.

Het Sibusiso project in Tanzania is in 2001 gestart door Henk en Atty Hammer-Roos. Nadat ze van 1975 tot 1979 in een missie ziekenhuis hadden gewerkt, zijn ze in Zeeuws-Vlaanderen terecht gekomen, waar Henk in Terneuzen als huisarts heeft gewerkt. In 1986 zijn ze betrokken geraakt bij Artsen zonden Grenzen en alle twee zijn ze vele malen uitgezonden geweest naar oorlogs- en rampgebieden.

Het was hun wens om een project te starten in een politiek stabiel land voor de meest kwetsbare in de samenleving. Het is Tanzania geworden. Kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kinderen werden vaak weggestopt. Het werd gezien als een straf van God. De moeder werd vaak uit de familie verstoten en de vader verliet in veel gevallen het gezin. Er was in 2001 geen organisatie in Arusha en omgeving die zich het lot aantrok van deze kinderen.

Dit is de doelgroep waar Henk en Atty zich met hart en ziel voor zijn gaan inzetten. Het Sibusiso programma is een programma waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan het gehandicapte kind, maar aan de hele familie en de directe omgeving. In de 19 jaar dat Sibusiso actief is zijn er veel kinderen en hun families geholpen. Meer dan 3500 families met een verstandelijk beperkt kind hebben de weg naar Sibusiso gevonden. Veel daarvan zijn jonge kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Er is een groep jong volwassenen met een mildere beperking. Ook voor deze groep jongeren biedt Sibusiso een programma aan. Deze jongeren krijgen een opleiding in praktische vaardigheden welke afgestemd zijn op de thuissituatie.

Sibusiso probeert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij te bevorderen. Dit gebeurt door middel van Open dagen op het Sibusiso centrum en thema bijeenkomsten en campagnes in de dorpen. Sibusiso heeft regelmatig zendtijd bij de regionale radio, waarbij mensen kunnen inbellen en vragen kunnen stellen aan medewerkers van Sibusiso.

Er wordt veel aandacht besteed aan sport. De jongeren van Sibusiso nemen jaarlijks deel aan de Nationale Special Olympics en elke vier jaar gaat er een afvaardiging naar de Internationale Special Olympics.

Er zijn nu 18 jongeren die, na hun training in het centrum, een vaste betaalde baan hebben gevonden bij lokale bedrijven. Sibusiso blijft deze jongeren volgen en begeleiden.

Het programma dat in 2001 is gestart is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol programma.

Dit gebeurt onder andere door:

 • Financiële ondersteuning van de opleiding voor de jongeren
 • Het aanleren van praktische vaardigheden die afgestemd zijn op de thuissituatie en de mogelijkheden van het kind
 • Het begeleiden van de ouders en de familie
 • Bijdrage aan bewustwordingsprogramma’s
 • Het mogelijk maken van sportevenementen waarbij de integratie van gehandicapte kinderen en gezonde kinderen centraal staat
 • De revalidatie van de kinderen die therapie nodig hebben
 • Het verstrekken van op maat gemaakte hulpmiddelen zoals looprekjes, aangepaste stoeltjes en rolstoelen.
 • Het special voedingsprogramma voor kinderen met slikproblemen

In Tanzania wordt er gewerkt met 55 enthousiaste en betrokken Tanzaniaanse medewerkers. In Tanzania hebben de Sander Hammer en zijn vrouw Claudia de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op zich genomen. Meer informatie kunt u vinden u op de website van Sibusiso: www.sibusiso.nl.Welke activiteiten vinden plaats in de parochie H. Maria Sterre der Zee in 2022?

 • boekenmarkt in de basiliek van Hulst op 19 maart
 • sponsorlopen in Koewacht (Jacques Smeets), Sint Jansteen (Paul Prince) en Kloosterzande (Monique Jansen)
 • spaardoosjes, basisscholen in Heikant, Hengstdijk, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen en Vogelwaarde
 • statiegeldzuilen bij Albert Heijn in Hulst voor de Vastenactie
 • statiegeldzuilen bij Jumbo voor het Sibusiso projectHoe kunt u steunen?

 • Doe mee met de activiteiten van de diverse Vastenactie werkgroepen
 • Doe een bijdrage in het Vastenzakje
 • Neem deel aan de collectes in de kerk
 • Maak een bijdrage over op NL80 RABO 0172 460 638  t.n.v. Caritas H.Maria Sterre der Zee oner vermelding van het projectnummer 401850. Het vermelden van het projectnummer is belangrijk!

Vastenactie Nederland geeft een bunus van 50% aan ons project. Geeft u €10? Dan ontvangt het project €15!

 

 

 

regio rouwzorg

Afscheid nemen, rouwen doe je niet alleen....

En toch... soms heb je het gevoel dat geen mens het echt begrijpt, dat je jezelf kwijt bent; dat je te moe bent om alles nog te dragen.

Dan is het goed om met anderen te praten; die dit ook doormaken; die je niet vreemd vinden; aan wie je niet alles moet uitleggen; die het echt begrijpen.
Het geeft je het gevoel niet alleen te zijn.

Want rouwen hoef je niet alleen te doen....
Praten met lotgenoten, delen van pijn en verdriet, moed vinden bij elkaar....

Dit kan in de rouwgroep die de rooms-katholieke parochie samen met de gemeenten van de Protestantse kerken elk jaar organiseren.

In acht bijeenkomsten luisteren mensen naar elkaars verhaal en wisselen samen ervaringen uit onder de deskundige begeleiding van het rouwzorgteam. De groepen tellen niet meer dan tien personen. Om elkaar beter te leren kennen en om het vertrouwen te laten groeien binnen de groep, is het nodig om alle acht bijeenkomsten te volgen.

Elk najaar starten er twee rouwgroepen:

 • één avondgroep van 19.30 tot ± 22.00 uur
 • één middaggroep van 14.00 tot ± 16.00 uur.

In het voorjaar start een avondgroep voor ouders van een overleden kind van 19.30 tot ± 22.00 uur.

In 2021 kunnen de rouwgroepen, vanwege het coronavirus, voorlopig niet doorgaan en zullen starten zodra het weer kan in 2022.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het zaaltje naast de H. Henricuskerk, 's Gravenstraat 169 te Clinge.

Heeft u zelf iemand verloren of kent u iemand die steun zou kunnen hebben aan de rouwgroep, dan kunt u, ongeacht levensovertuiging, contact opnemen. Deelname is gratis.

De werkwijze

In 2000 is in de regio 0114 in Oost Zeeuws-Vlaanderen een initiatief rouwzorg gestart vanuit RK parochie in samenwerking met de Protestantse kerken. De bedoeling is begeleiding te organiseren na het overlijden van een betekenisvol iemand.
Sinds 2001 kwamen 281 rouwenden samen in 45 groepen.
Er is gekozen voor het werken in gespreksgroepen, die begeleid worden door het rouwzorgteam. Dit team (met landelijk certificaat: rouw- en verliesbegeleiding) bestaat uit drie personen: een pastor als beroepskracht en op vrijwillige basis: ervaringsdeskundige en een ervaringsdeskundige maatschappelijk werkster. Zij vormen de dagelijkse leiding. Zij organiseren de activiteiten van de rouwzorg en ondersteunen de stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit contactpersonen van elke parochiekern / protestantse gemeente uit de regio. Deze verantwoordelijken nodigen mensen uit voor de rouwgroepen, hebben ter plekke aandacht voor rouwenden en fungeren als tussenpersonen en ondersteuning voor het rouwzorgteam. 

Alle rouwenden zijn dan ook welkom, ongeacht hun levensovertuiging.

Hoe zitten die avonden in elkaar?

Elk najaar worden twee groepen gevormd van jongere en/of oudere mensen met partnerverlies of verlies van een andere dierbare (broer, zus, ouder, vriend, vriendin). Er is een middag- en een avondgroep. In het voorjaar start een groep ouders, die een kind hebben verloren (ook tijdens de zwangerschap). Wie deelneemt, engageert zich voor acht opeenvolgende bijeenkomsten. Tijdens die middagen/avonden wordt gepraat over wat verlies met een mens doet: de gevoelens, de herinneringen, de vragen rond zingeving en hoe de draad weer oppakken. De rouwbegeleiding werkt zowel op het vlak van gevoelens als op de manier van denken over rouw.
Rouwenden zijn kwetsbaar en hebben vaak moeite, om weer positief te gaan denken.

Elke avond/middag begint met een kort herdenkingsmoment en een gedicht, dat het gesprek opent. De avond/middag wordt afgesloten met een opdracht om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst. Dit kan helpend zijn voor de groei in zelfkennis en veerkracht. Het proces van groepsvorming is heel belangrijk voor de deelnemers. In de groep groeit dan ook vertrouwen en vriendschap.

Vanuit de vraag van mensen, die rouwgroepen hebben gevolgd, worden er ook vormingsactiviteiten georganiseerd. Een aantal avonden staan open voor een breder publiek en een aantal avonden zijn enkel bedoeld als nazorg.

Nazorg- en nevenactiviteiten Rouwzorg 2021-2022

 

Avonden opengesteld voor breder publiek:

12-4-2022 Lezing door Manu Keirse, hoogleraar klinische psychologie, toonaangevend schrijver en zeer gewaardeerd spreker
Lees het verslag

Thema:
Het hart vergeet niet... weet nog als de dag van gisteren
over rouw en (jong-) dementie

In de Truffinozaal van hetWZC Blaauwe Hoeve
te Hulst om 20.00 uur
21-6-2022 Interactieve Lezing door Marinus van den Berg, rouwdeskundige, alom bekend schrijver en boeiende spreker die elke lezing weer uniek opbouwt. Thema:
Het hart vergeet niet... weet nog van de sporen
In de Truffinozaal van het WZC Blaauwe Hoeve
te Hulst om 20.00 uur

 

Nazorg bedoeld enkel voor alle mensen die een rouwgroep hebben gevolgd:

28-5-2022 Uitwaaitocht Thema: Het hart vergeet niet... vertelt het verhaal dat niet af is...
parochiezaaltje naast de r,-k.
kerk H. Henricus in Clinge om 14.00 uur

Meer informatie

Heeft u vragen over zorg en welzijn, dan kunt u contact opnemen met Hulst voor elkaar. Met vragen over werk en inkomen kunt u terecht bij de Gemeente Hulst of in de nieuwe gemeentegids.

Wilt u meer weten over rouwzorg, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van het rouwzorgteam:

regio rouwzorg LSR schildje 3 klik op de afbeelding
voor meer informatie