gebouwencommissieIn de vergadering van het parochiebestuur H. Maria Sterre der Zee van dinsdag 25 november 2014 is het voorstel van de gebouwencommissie besproken en aangenomen.

Dit advies en het besluit van het parochiebestuur wordt aan de bisschop van Breda voorgelegd. In het voorjaar van 2015 verwacht het parochiebestuur een definitief antwoord op dit plan.

Als u interesse heeft in dit plan klik dan hier om het complete advies te openen.

Vragendossier

Naar aanleiding van het eerste advies van de gebouwencommissie aan het parochiebestuur en de voorlichtingsbijeenkomst van 2 juni 2014 in het Reynaert College zijn er vele vragen, brieven, en e-mails binnengekomen. In het vragendossier zijn alle vragen opgenomen. Ze zijn ingedeeld in categorieën, op de parochiekern en/of de naam van de indiener. Gelijk gestemde vragen zijn voorzien van hetzelfde volgnummer.

Wilt u het volledige vragendossier inzien klik op deze link.

Antwoordendossier

In het antwoordendossier worden alle vragen en reacties beantwoord. Dit antwoordendossier vormt een eenheid met het vragendossier. Deze vragen zijn ingedeeld in categorieën en voorzien van een volgnummer. Het volgnummer van de vragen ziet u voor de tekst in de kantlijn.

Wilt u het volledige antwoordendossier inzien klik op deze link.