gebouwencommissieHet doel van het communicatieplan is:

  • Inzicht geven in de vitale en financiële mogelijkheden van de geloofsgemeenschap(pen)
  • Inzicht geven in de mogelijkheid van de geloofsgemeenschap(pen) met betrekking tot het voortbestaan onder de parochie H. Maria Sterre der Zee met de instandhouding van het kerkgebouw
  • Draagvlak creëren voor de toepassing van “het vitaliteitsmodel”
  • Algehele acceptatie voor de toepassing van “het vitaliteitsmodel”
  • De parochiekerncommissie(s)/parochianen activeren en ondersteunen om vanuit eigen kracht de geloofsgemeenschap te vitaliseren en op te roepen tot activiteit. De voornaamste reden daartoe is dat achteraf niet gezegd of gedacht kan worden “we wilden wel, maar mochten niet”
  • Meten van de effecten van dit communicatieplan a.h.v. een vragenlijst gericht aan alle parochianen en direct betrokkenen.

Klik hier om het communicatieplan Gebouwencommissie in te zien.