gebouwencommissie

Op grond van religieuze, maar vooral financiƫle mogelijkheden en onmogelijkheden moet het parochiebestuur in de nabije toekomst beslissingen gaan nemen over de mate waarin de verschillende voorzieningen in de parochiekernen gehandhaafd kunnen blijven. Daarvoor heeft het bestuur de Gebouwencommissie gevraagd om haar te adviseren over de toekomstvisie t.a.v. de instandhouding van de kerkgebouwen in onze regio.

De gebouwencommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bestuur en de 5 clusters, t.w. Stan Bosman, namens het bestuur H. Maria Sterre der Zee, Sjaak Leegstraten uit cluster Oost, Arnold Mannaert uit cluster Noord, Hans v.d.Zijden uit cluster Midden, Jo de Cock uit cluster West en Jack Beckers uit cluster Zuid.

Om het bestuur op een gefundeerde manier van advies te kunnen dienen heeft de gebouwencommissie de volgende documenten opgesteld:

De leden van de commissie: