WCV leken bijbel brood In elke parochiekernkerk gebeurt het wel eens dat de viering niet wordt voorgegaan door een pasto(o)r maar dat een leek deze taak overneemt. In onze parochiekern is dat: